INFO/KONTAKT

§ Affärsjuristernas sexmästeri Jur6 är namnet på den grupp som ordnar med aktiviteter och festligheter för studenterna vid Affärsjuridiska programmet vid Linköpings universitet.

§ Jur6 är en registrerad ideell förening som är underordnad AJF (Affärsjuridiska föreningen vid Linköpings Universitet: www.ajf.nu, men fristående från universitetet.

§ Jur6 arbete finansieras helt genom ideellt arbete och företag som vill marknadsföra sina produkter eller tjänster vid Affärsjuridiska aktiviteter eller på Jur6 hemsida.

§ Jur6 styrelse har solidariskt ansvar, men ansvarig för verksamheten är, internt Anna Wörlund Rylenius och externt Affärsjuridiska föreningen (AJF).

§ Vid Jur6 möten förs protokoll, dessa är dock i regel inte allmänna.

§ Jur6 syfte är att förutom trevliga aktiviteter värna om traditioners fortlevnad och att det råder en god stämning vid, i allmänhet universitetet och i synnerhet Affärsjuridiska programmet.

§ Betalning till Jur6 sker till PG-konto: 298696-6

§ Kontakt till föreningen sker via info@jur6.se eller postvägen till:

Affärsjuridiska föreningen
Jur6, C/O Simon Pugliano
Kårallen, Linköpings Universitet
581 83 Linköping

Jur6 kontaktuppgifter:

Chef– Simon Pugliano, 070-87 82 913 , chef@jur6.se

Processed with VSCO with a6 preset

Processed with VSCO with a6 preset

General – Elin Solnevik, 072-23 93 486, nollegeneral@jur6.se

Processed with VSCO with a6 preset

Processed with VSCO with a6 preset

IT/Web Ljud och Ljus – Sanija Dizdarevic  076-34 05 272, it@jur6.se

Processed with VSCO with a6 preset

Mat & Bokning – Axel Hagberg,070-73 58 086 , bokning@jur6.se

Processed with VSCO with a6 preset

Processed with VSCO with a6 preset

Sittning & Dekor – Emma Hjalmarsson, 070-42 84 542, sittningdekor@jur6.se

Processed with VSCO with a6 preset

Processed with VSCO with a6 preset

Gyckel –  Filip Bergqvist,  076-13 93 051 , gyckel@jur6.se

Processed with VSCO with a6 preset

Processed with VSCO with a6 preset

Vin, Sprit och Hälsa – Amanda Larsby, 076-02 36 186, alkohol@jur6.se

Processed with VSCO with a6 preset

Processed with VSCO with a6 preset

Tryck & PR – Elin Pettersson, 073-05 33 007, tryck@jur6.se

Processed with VSCO with a6 preset

Processed with VSCO with a6 preset

Kassör – Anton Persson, 076-11 73 832, kassor@jur6.se

Processed with VSCO with a6 preset

Processed with VSCO with a6 preset

Spons & PR – Filip Lindevall, 070-86 75 229, spons@jur6.se

Processed with VSCO with a6 preset

Processed with VSCO with a6 preset