INFO/KONTAKT

§ Affärsjuristernas sexmästeri Jur6 är namnet på den grupp som ordnar med aktiviteter och festligheter för studenterna vid Affärsjuridiska programmet vid Linköpings universitet.

§ Jur6 är en registrerad ideell förening som är underordnad AJF (Affärsjuridiska föreningen vid Linköpings Universitet: www.ajf.nu, men fristående från universitetet.

§ Jur6 arbete finansieras helt genom ideellt arbete och företag som vill marknadsföra sina produkter eller tjänster vid Affärsjuridiska aktiviteter eller på Jur6 hemsida.

§ Jur6 styrelse har solidariskt ansvar, men ansvarig för verksamheten är, internt Anna Wörlund Rylenius och externt Affärsjuridiska föreningen (AJF).

§ Vid Jur6 möten förs protokoll, dessa är dock i regel inte allmänna.

§ Jur6 syfte är att förutom trevliga aktiviteter värna om traditioners fortlevnad och att det råder en god stämning vid, i allmänhet universitetet och i synnerhet Affärsjuridiska programmet.

§ Betalning till Jur6 sker till PG-konto: 298696-6

§ Kontakt till föreningen sker via info@jur6.se eller postvägen till:

Affärsjuridiska föreningen
Jur6, C/O Anna Wörlund Rylenius
Kårallen, Linköpings Universitet
581 83 Linköping

Jur6 kontaktuppgifter:

Chef– Anna Wörlund Rylenius, 073-832 46 28 , chef@jur6.se

ANNA

General – Hannah Zetterman, 076- 106 51 41 , nollegeneral@jur6.se

HANNA

IT/Web Ljud och Ljus – Maria Esbo  070-768 32 75 , it@jur6.se

BRA PP

Mat & Bokning – Joakim Hanses, 070- 691 90 49 , bokning@jur6.se

jocke

Sittning & Dekor – Emma Bergström,  076- 763 06 20 , sittningdekor@jur6.se

EMMA

Gyckel –  Sebastian Niva,  070-690 02 96 , gyckel@jur6.se

NIVA
Vin, Sprit och Hälsa – Love Höglund, 073- 715 55 36 , alkohol@jur6.se

love

Tryck & PR – Fredrik Lauren, 073- 387 80 13 , tryck@jur6.se

frelle

Kassör – Jessica Lindgren, 079- 337 37 84, kassor@jur6.se

JESS

Spons & PR – Carl Collander, 076- 184 50 61, spons@jur6.se

carl